afb.

Familie Diepen

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 74

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 246-247

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 306-308

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 119

n: vermelding in een voetnoot