Willem Janszn Dic(k)bier

? - 1455

Biografie

Willem Janszn Dic(k)bier

Bronnen
L.F.W. Adriaenssen, 'De familie Schilders in de Middeleeuwen', De Brabanse Leeuw 48 (1999) 12 e.v.
Dr. G.C.M. van Dijck, De Bossche optimaten (Tilburg 1973) 183 e.v.
Dr. J.P.W.A. Smit, 'De stuik, het heraldisch stuk dat ten onrechte heiblok genaamd wordt', De Brabantse Leeuw 11 (1962) 178
Ch.C.V. Verreyt, W.J.F. Juten, 'Noord-Brabantsche Schepenzegels II', Taxandria (1900) 65
Harry Satter, februari 2015
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

59r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 183, 184, 184n

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 246

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 264, 265

n: vermelding in een voetnoot