afb.

Familie Dicbier

Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 245-246

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 47, 50, 91

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 23

J.A. Jolles, 'Het wapen van de familie Dicbier' in: Taxandria (1934) 131-134

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 50

n: vermelding in een voetnoot