Jordanus de Deyl

? - ?

Bichelaer, van den

79. Deyl, Jordanus de - alias Erkel

Noten
1.GAH, RA 1182, fo.236r-v, fo.278v, fo.368r (1400/01), RA 1183, fo.235r (1402/03), RA 1193, fo.123r (1421/22), RA 1197, fo.79r (23 febr.1426), fo.165v-166r (5 juli 1426), RA 1198, fo.50r (1428), RA 1199, fo.147v (1428/29), RA 1208, fo.172r (1437), RA 1213, fo.161r (1442/43), RA 1216, fo.279r (1445/46), RA 1217, fo.190v (1447), RA 1218, fo.254v, fo.268v (1448), RA 1226, fo.190r (1455/56), RA 1227, fo.15v (1456/57), RA 1240, fo.272r-273r (1471), RA 1249, fo.107r (1479/80), RA 1265, fo.287v (1496); Van Rooij, het oud-archief, II 255 nr.941; Bijlage II 14.32 (legaten aan Claes van Deyel to Coelen en Otto de Deyl).
2.GAH, RA 1188, fo.97v (1412/13), RA 1194, fo.165r (1423/24), RA 1197, fo.68v (29 jan.1426), RA 1209, fo.54r (1439), RA 1213, fo.182r (16 febr.1443), RA 1214, fo.196v-197r (1444), fo.206v-207r (11 juli 1444), RA 1218, fo.261r (12 mei 1448), fo.421r-v (1447/48), RA 1219, fo.41r, fo.342v (1449), RA 1222, fo.255v (1451/52), RA 1231, fo.179v (1461), RA 1239, fo.332v (1469/70), RA 1245, fo.188r-v (1475), RA 1253, fo.317r-v (1484), RA 1262, fo.289r (1492), RA 1265, fo.119v (1495), RA 1268, fo.38v (1500); APB, St.Jan II, obituarium, p.38; APB, St.Jan, cijnsregister van 1503, p.184; Bijlage II 157.38, 157.39; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 470.
3.GAH, RA 1214, fo.196v-197r (1444), RA 1245, fo.188r-v (1475); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 86-87; RANB, BS 492 (jaar 1449); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.24, 25, 35; Bijlage II 79.1, 244.1, 384.1; RANB, HCMM, 566 (1200) (in dorso: 20 febr.1473).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)