Herman (Proeninck) van Deventer

1483'84 - 16 september 1550

Genealogie
Schuttelaars

Herman (Proeninck) van Deventer

Literatuur
PB 287r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 221; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 108, 130, 141; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie Proening van Deventher' in: Taxandria 17 (1910) 37.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beęedigde Broeders

89r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Herman van Deuenter

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Herman van Deventer, schepen van 's-Hertogenbosch 1519

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07315)
Zuylen

244. Hermâni de Davętria (Deventer)

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

414. Herman van Deventer, 1550
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 137-142
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 70, 205, 431

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 243-244

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 41, 270, 271, 272

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 76, 77, 213, 215

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 119

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 227, 227n, 245, 271, 276, 295, 383, 384, 441, 458

n: vermelding in een voetnoot