Henrick (Proeninck) van Deventer

? - 1514'15

Genealogie
Schuttelaars

Henrick (Proeninck) van Deventer

Literatuur
AILB rekening 1514; MEYER, De predikheeren te 's-Hertogenbosch 1296-1770: een bijdrage tot de geschiedenis van het katholieke Noord-Brabant (Nijmegen 1897) 19; PB 154v; SLOOTMANS, Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565 (Tilburg 1985) 1443; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 61, 129, 446; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 48; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie Proening van Deventher' in: Taxandria 17 (1910) 35-36; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heeren van Nieuw-Herlaer' in: Taxandria 5 (1898) 283.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 458

n: vermelding in een voetnoot