Henrick (Proeninck) van Deventer

1487'88 - 22 augustus 1556

Biografie

Henrick (Proening) van Deventher 1487/1488 - 1556

Noten
1.Brabants Historisch Infornmatie Centrum (BHIC) toegangsnummer 1107; inventarisnummer: 20788
Historisch onderzoek rekeningen audiencier van Brabant 1536-1545
zie: Henk Beijers Archiefcollectie
Bronnen
A. van Sasse van Ysselt, "De familie Proening van Deventher" in Taxandria (1910) 35-39, 161-169
A. van Sasse van Ysselt, "Voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch" II (1911-1914) 5-9
B.C.M. Jacobs, "Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629" (Assen - Maastricht 1986) 41, 72, 270-272, 278
Dr. A.M. Koldewij, "In Buscoducis 140-1629" (Den Haag 1990) 76-77, 214-216
Drs. J. van Oudheusden e.a., "De Grafzerken van de St. Jan" IV ('s-Hertogenbosch - Nijmegen 2010) 43-45
Drs. P.Th.J. Kuijer, "'s-Hertogenbosch, stad in het hertogdom Brabant, ca 1185-1629" (Zwolle - 's-Hertogenbosch 2000) 318
A. Schuttelaars, "Heren van de Raad" (Nijmegen 1998) 227
Harry Satter, maart 2015
Genealogie
Hermans

154. Henricus de Daventria 1528

82
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 82
Schuttelaars

Henrick (Proeninck) van Deventer

Literatuur
SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 200; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 451; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 5; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 36, 572; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie Proening van Deventher' in: Taxandria 17 (1910) 38; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heeren van Nieuw-Herlaer' in: Taxandria 5 (1898) 147.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

89v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik van Deventer, schepen van 's-Hertogenbosch 1528

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07319)
Zuylen

262. Henrici de Davêtria (Deventer)

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

390. Henrick van Deventer Gheraetsz., 1556
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 43-46
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 431

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 244-245

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 41, 72, 270, 271, 272, 278

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 76, 77, 214, 216; Bijdragen: 373, 384, 396

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 184, 185, 186

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 227, 271, 295, 314, 458

n: vermelding in een voetnoot