Gerit (Proeninck) van Deventer

's-Hertogenbosch ? - Heusden 1610

Archief
Genealogie
Noordbrabantse studenten

4149. PROENINCK VAN DEVENTER, Gerardus

577
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 577
Schuttelaars

Gerit (Proeninck) van Deventer

Literatuur
BOTS / MATTHEY / MEYER, Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV (Tilburg 1979) nr. 4149; GEURTS, De Nederlandse Opstand in pamfletten 1566-1584 (Utrecht 1983) 111; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 673; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 250; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 9, 152; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie Proening van Deventher' in: Taxandria 17 (1910) 163; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heeren van Nieuw-Herlaer' in: Taxandria 5 (1898) 148-149; VAN SCHIJNDEL, 'Aantekeningen betreffende de familie Van den Heuvel' in: Taxandria 47 (1940) 234; WIJNAENDTS VAN RESANDT, 'Het ontstaan van de namen Wijnants, Wijnants van Resant en Wijnaendst' in: De Nederlandsche Leeuw 72 (1955) 53-54.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Artikelen
1986

Redactie

Prouninck van Deventer, Gerard
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 379
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 577

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 163-166, 168, 183, 192, 195

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 18, 130, 131, 148, 152, 158, 178

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 193

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 24n, 71, 102, 103, 118, 119, 126, 129, 131, 132, 133, 137, 143, 155n, 166, 171, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 194, 195, 198, 201, 202, 203, 205, 208, 210, 212, 214, 215, 219, 220, 223, 223n, 229, 230

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 132n, 141, 271, 441, 457-458

n: vermelding in een voetnoot