Albert (Proeninck) van Deventer

1485'86 - 1552'53

Genealogie
Schuttelaars

Albert (Proeninck) van Deventer

Literatuur
GAH OA Charters en privilegebrieven, inv.nr. 880; PB 284r, 397r; SP 1318 28r, 1376 259r; VAN BOKHOVEN, 'Het slot 'Groenendaal' te Schijndel' in: De Brabantse Leeuw 2 (1953) 101; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 246; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie Proening van Deventher' in: Taxandria 17 (1910) 38; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heeren van Nieuw-Herlaer' in: Taxandria 5 (1898) 146-147.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Albert van Deventer, schepen van 's-Hertogenbosch 1531

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01074)
Zuylen

269. Aelberti de DavÍtria (Deventer)

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 271, 291n, 295, 457

n: vermelding in een voetnoot