afb.

Familie Prouninck van Deventer

Encyclopedie van Noord-Brabant

Prouninck van Deventer

bron: Anton van Oirschot, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant (1981)

379
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 379
Artikelen
1912

W.J.F. Juten

Enkele aanteekeningen betreffende Proening van Deventher en Battem
Taxandria 19 (1912) 239-240
 
1964

J.A.W. Swane

Prouninck van Deventer
De Brabantse Leeuw 1 (1964) 10-14
 
1986

Redactie

Prouninck van Deventer
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 379
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F. Beelaerts van Blokland, 'Aanvulling van de bijdrage van jhr. mr. A. van Sasse van Ysselt over de familie Proening van Deventer' in: Taxandria (1898) 227-228

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 89

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 27, 28

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 313

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 242-245

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 36, 39, 60, 65

W.J.F. Juten, 'Enkele aanteekeningen betreffende Proening van Deventher en Battem' in: Taxandria (1912) 239-240

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 52

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 167

A. van Sasse van Ysselt, 'De familie Proening van Deventer' in: Taxandria (1910) 35-39, 161-169

A. van Sasse van Ysselt, 'Nog iets over de familie Proening van Deventer' in: Taxandria (1919) 283-284

W. Wijnaendts van Resandt, 'Proening van Deventer' in: Taxandria (1910) 298-300

n: vermelding in een voetnoot