afb. C.F. Cordes, 1885

Antonius Johannes (Antoon) Derkinderen

's-Hertogenbosch 20 december 1859 - Amsterdam 2 november 1925 (65)

Antonie Derkinderen werd op 20 december 1859 in ´s-Hertogenbosch geboren. Tussen 1878 en 1880 was hij leerling van de Koninklijke School voor Beeldende Kunsten te Den Bosch onder leiding van J. Th. Stracké en ging daarna in 1880 naar Amsterdam waar hij tot 1882 woonde en werkte en studeerde aan de Rijksacademie aldaar. In 1882 ging hij met Jan Toorop naar Brussel en verbleef daar een jaar. Hij was leerling van de Tekenacademie in deze plaats onder leiding van J. Portaels en ging daarna weer terug naar Amsterdam. Tussen 1888 en 1890 verbleef hij weer in Brussel en weer daarna vestigde hij zich in Laren.
Hij schilderde (ook glas) tekende, etste, lithografeerde portretten, figuren en maakte ook wandschilderingen onder meer in het Stadhuis in Den Bosch (nog steeds te zien) en in de Koopmansbeurs te Amsterdam. Hij maakte boekversieringen voor Vondel-uitgaven, de Mis van Diepenbrock enz.
Hij woonde in zijn Larense tijd tussen 1893 en 1907 en vanaf 1903 op de Naarderstraat 67 in de villa ´De Zonnebloem´ waar hij een werkplaats voor schilderen, glasschilderen en glas-in-lood-zetten opende. In 1897 was hij tevens medewerker van J. Veth.
Hij had veel contacten en zijn ideaal was om naar voorbeeld van de middeleeuwse gilden, leerlingen in het schilderen te oefenen. De werkplaats bereikte echter niet het beoogde succes en in 1907 vertrok Derkinderen naar Amsterdam, waar hij tot directeur van de Rijksacademie werd benoemd, een functie die hij heeft bekleed tot 1925. In 1914 behaalde hij zijn titel doctor h.c. aan de Universiteit te Groningen.
Werken van Derkinderen zijn in bezit van het Haags Gemeentemuseum: twee kinderen, 1880 dode trompetter, naakt. Centraal Museum, Utrecht: het beginsel der levensverzekering (tekening in houtskool). Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo: portret van Mallarmé; 9 tekeningen. Museum voor Communicatie (voorheen Het Nederlandse Postmuseum), Den Haag: ontwerpen voor Nederlandse postzegels. Noordbrabants Museum, Den Bosch: een portret; ontwerp voor wandschildering in het stadhuis te Den Bosch. Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven: man met staf 1890 (tek.).
galeries.nl
Archief
Genealogie
Scheen

Derkinderen, prof. dr Antonius Johannes ('Antonie')

254
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 254
Artikelen
?

Redactie

De wandbeschildering van A.J. Derkinderen
Het bestuur van 't departement 's-Bosch der maatschappij van het algemeen
s.n. ('s-Hertogenbosch z.j.)
 
1892

Jan Veth

Derkinderens wandschildering in het Bossche Stadhuis
S.L. van Looy (Amsterdam 1892)
 
1893

Redactie

Beknopt overzicht van Derkinderen's wandschildering te 's-Bosch
s.n. ('s-Hertogenbosch 1893)
 
1896

A. Diepenbrock

De nieuwe wandschildering van Derkinderen
De Kroniek 89 (1896) 285-286
 
1896

A.J. Derkinderen

Toelichting bij de wandschildering, ter herinnering aan den kathedraalbouw in de groote halle van het Bossche raadhuis
Scheltema en Hollema's Boekhandel (Amsterdam 1896)
 
1922

A.J. Derkinderen

Over den „Prix de Rome”
Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 2 (1922) 1-14
1924

A.J. Derkinderen, H.P. Bremmer

De wandschilderingen van A.J. Derkinderen in het stadhuis te 's-Hertogenbosch
Scherjon (Utrecht 1924)
 
1925

B.H. Molkenboer

Der Kinderen. 2 november 1925
De Beiaard (s.l. 1925) 406-418
 
1926

A.Ch.A. Plasschaert

Muurschilderingen
Brusse (Rotterdam 1926)
 
1927

Antoon der Kinderen

De jeugd van Antoon der Kinderen door hemzelf beschreven anno 1892
Van Dishoeck (Bussum 1927)
 
1955

Bettina Polak

Het fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900
Nijhoff ('s-Gravenhage 1955)
 
1959

G. Hurkmans

Prof. Antoon der Kinderen. 20 dec. 1859 - 2 nov. 1925
Brabantia 8 (1959) 267-269
 
1963

Redactie

Teken aan de wand. Samengest. door de Vereniging van beoefenaars der monumentale kunsten
Bruna (Utrecht 1963)
 
1975

Ton Frenken

Bij het 50ste sterfjaar van een bijna vergeten Bossche kunstenaar. Antoon der Kinderen: ideaal van een monumentale gemeenschapskunst
Brabants Dagblad dinsdag 30 december 1975 (foto's)
 
1978

Redactie

Zinryke vercieringen. "Gysbreght van Aemstel" geillustreerd door Antoon Derkinderen. Tentoonstelling 6 mei t/m 7 juni 1978, Instituut voor kunstgeschiedenis, Groningen
s.n. (s.l. 1978)
 
1980

Roos Verheyen

Het kunstenaarschap van Antoon Derkinderen
in: Antoon Derkinderen 1859-1925
Noordbrabants Museum ('s-Hertogenbosch 1980) 17-28
 
1980

Tineke Volkers

Drie grote opdrachten
in: Antoon Derkinderen 1859-1925
Noordbrabants Museum ('s-Hertogenbosch 1980) 29-36
 
1980

Roel Hoekstra

Iconografische aspecten van het werk van Antoon Derkinderen
in: Antoon Derkinderen 1859-1925
Noordbrabants Museum ('s-Hertogenbosch 1980) 37-50
 
1980

Maureen Trappeniers

Antoon Derkinderen als hoogleraar-directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
in: Antoon Derkinderen 1859-1925
Noordbrabants Museum ('s-Hertogenbosch 1980) 51-60
 
1985

Redactie

Derkinderen, Antoon
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 314
 
1988

Broekhuis, Madelon

Antoon Derkinderen en de Beurs van Berlage
Jong Holland 2 (1988) 4-14
 
1992

Ank G.A. van d. Klundert

Antoon J. Derkinderen en zijn wandschilderingen in de hal van het raadhuis te 's-Hertogenbosch
s.n. (s.l. 1992)
 
1995

Jo Hendriks

Prof. Antoon Derkinderen
KringNieuws 2 (1995) 17-18
 
1997

M.W. van der Valk

A. J. Derkinderen
Elzeviers 11 (1997) 289-299
 
2000

Marcel Jansen

Biografie : Antoon Derkinderen 1859 - 1925 : Schilder van gemeenschapskunst
Bossche Bladen 3 (2000) 102-103
2004

M. Trappeniers

De eerste Bossche Wand : Een tekening door Antoon der Kinderen
Bossche Bladen 1 (2004) 3-5
2006

Huber van Werkhoven

Bosschenaar of Amsterdammer? Derkinderen of Der Kinderen?
Hertogpost 2 (2006) 7-13
2020

Olivier Rieter

Nostalgie en verledenheid : Antoon Derkinderen als historiserend kunstenaar
inbrabant 2 (2020) 6-11
 
2023

Timo Stabel

Identiteit verbeeld : Antoon Derkinderen als cultuurmaker
inbrabant 3 (2023) 52-57
 
Boeken
1932

A.M. Hammacher

De levenstijd van Antoon der Kinderen
H.J. Paris | Amsterdam 1932
 
Afbeeldingen
  • 16 juli 1935
Werken
  • 1892
  • 1893
Literatuur en bronnenpublicaties

Margriet van Boven e.a., Noordbrabants Museum (1979) 29

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 229, 320, 397, 403; II. 375, 377, 382

Marlies Enklaar e.a., Het oog van Jan Veth : Schilder en criticus rond 1900 (2023) 19, 20, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 54, 65, 70, 71, 138, 148, 178, 182, 100, 201, 204, 205, 207, 208, 215

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 33, 56, 164, 165, 177, 179, 257

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 63, 68, 155-166, 290, 291

Carine Hoogveld, Glas in lood in Nederland 1817-1968 (1989) 12, 29, 42, 49, 74, 108, 109, 110 (afb. 103), 111 (afb. 104), 112, 113, 118, 119, 120, 121, 127, 129, 131, 132, 138, 140, 141, 142, 198, 209, 230 (afb. 217), 230-231, 233, 236, 242, 261, 266, 267, 275, 292, 293, 294, 297, 318, 324, 325, 326, 341, 343, 356, 358, 359

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 9, 13, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules (2015) 107, 125, 149, 167, 299, 301, 312, 394, 433

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 24, 30, 65, 75, 77, 81, 164, 165, 166, 167

Jan Mosmans, 'Antoon der Kinderen (20 december 1859 - 2 november 1925)' in: Taxandria (1940) 250-253

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 670, 671

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 81, 82

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Van heiligen tot amoeben : Honderdvijftig jaar monumentale glasschilderkunst in Nederland (Leiden 2014) 34, 37, 55, 99

Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstnaars 1750-1950 A-L (1969) 254

C.J.F. van Schooten en W.C.M. Wüstefeld, Goddelijk geschilderd : Honderd meesterwerken van Museum Catharijnenconvent (2003) 261

J. Veth, Derkinderens wandschilderingen in ht Bossche stadhuis (Amsterdam 1892)

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 123, 256, 257, 392

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 78, 81

-

Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (1994) 94-96

n: vermelding in een voetnoot