Willem van Delft alias Van Hengstum

1569 - 19 oktober 1625

Cp

Willem van Delft alias Van Hengstum

Noten
1.sH, R 1398, f 117rv, 27 februari 1574; BHIC, toegang 5120, R 54, f 16v-19, 5 juli 1611.
2.sH, R 1510, f 196, 5 maart 1633.
3.OSA 1076, 1606; OSA 177, 26 augustus 1620.
4.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 241.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

99
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Noordbrabantsche schepenzegels I

CH.C.V. Verreyt, W.J.F. Juten

33
Taxandria 7 (1900) 33-34
Zegelstempel

Zegelstempel Willem van Delft, schepen van 's-Hertogenbosch 1600

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01127)
Zuylen

361. Guilielmi de Delft

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 241

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 277, 283

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 60

n: vermelding in een voetnoot