afb.

Familie Van Delft

Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 107n, 203

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 103

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 112

n: vermelding in een voetnoot