Wilhelmus Christianus (Willem) Deckers

's-Hertogenbosch 24 december 1826 - 's-Hertogenbosch 20 januari 1899 (72)

Grafmonument te Orthen van de beroemde Bossche zanger Willem Deckers (24 december 1820 - 20 januari 1899) met op de steen het gedicht:
Hier rust en zwijgt 't kille graf
Die zong in blijd' en droeve dagen
Bij feestgeruisch en rouwedagen
En die aan God steeds eere gaf.
Al boeit de dood zijn macht'ge stem
De jongste dag zal hij verrijzen
En God in eeuw'ge liederen prijzen
In 't hemelsche Jeruzalem.

Het monument is gemaakt door steenhouwerij Dobbe van Pelt.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (collectie Roelands 002)
Functies

Willem Deckers

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Zanger
  • Handtekeningen onder 1e reglement Liedertafel, 17 december 1843
Genealogie
Artikelen
1913

J.H. Letzer

Deckers (Willem C.), geboren 25 december 1824 te 's Hertogenbosch en aldaar overleden den 21en januari 1899. ...
J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910 (1913) 41
Afbeeldingen
  • 20 januari 1899
  • 3 februari 2008
Literatuur en bronnenpublicaties

René Bouwman en Theo Hoogbergen, Muziekleven in 's-Hertogenbosch : Thema vol variaties (2002) 42, 50, 52-54, 64, 66-67, 70, 76, 89, 100, 122, 124

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 38

J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910 (1913) 41

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 393

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 76, 100, 108, 111, 111n, 112, 139, 152, 159, 239, 241-242, 248n, 273-274, 311

n: vermelding in een voetnoot