Wilhelmus Christianus (Willem) Deckers

's-Hertogenbosch 24 december 1826 - 's-Hertogenbosch 20 januari 1899 (72)

Grafmonument te Orthen van de beroemde Bossche zanger Willem Deckers (24 december 1820 - 20 januari 1899) met op de steen het gedicht:

Hier rust en zwijgt 't kille graf
Die zong in blijd' en droeve dagen
Bij feestgeruisch en rouwedagen
En die aan God steeds eere gaf.
Al boeit de dood zijn macht'ge stem
De jongste dag zal hij verrijzen
En God in eeuw'ge liederen prijzen
In 't hemelsche Jeruzalem.


Het monument is gemaakt door steenhouwerij Dobbe van Pelt.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (collectie Roelands 002)
Genealogie
Afbeeldingen

20 januari 1899

20 januari 1899

20 januari 1899
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 38

J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910 (1913) 41

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 393

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 76, 100, 108, 111, 111n, 112, 139, 152, 159, 239, 241-242, 248n, 273-274, 311

n: vermelding in een voetnoot