afb.

Lambertus Johannes (Lambert) van Dartel

's-Hertogenbosch 19 februari 1918 - 's-Hertogenbosch 11 februari 1992 (73)

Een getekend zelfportret van Lambert van omstreeks 1982.
Stadsgezichten

Lambert van Dartel: terug naar zijn jongensjaren

door Paul Kriele

47
48
„Stadsgezichten” een Bosch' album (1990) 47-48
Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, De Oeteldonkse 'Grote Optochten', 1882-2004 (2004) 87

n: vermelding in een voetnoot