Johannes Danielis

? - ?

Bichelaer, van den

77. Danielis, Johannes

Noten
1.GAH, RA 1200, fo.48r (1 febr.1430); Blokken 2050 (19 mrt.1401); RAH, St.Truiden, ch.1145 (2 mei 1445); Vgl.: THG 1699 (20 april 1425); Van Rooij, Het oud-archief, II 100 nr.363, 201 nr.743, 240 nr.886, 242 nr.892, 314 nrs.1151 en 1152, 419 nr.1521; Koldewij, "Beknopt overzicht", 33; Habets, "Fragment", 267-268 (magister Johannes Danielis, absent rector van het H.Geestaltaar te Waalwijk, 1430).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)