Reyner Jan Daems

? - 22 april 1536

Genealogie
Schuttelaars

Reyner Jan Daems

Literatuur
ARAB RK 13006, rekening laagschout Kerstmis 1495 - Sint-Jan 1496; GAH Ambachts- en schuttersgilden inv.nr. 95; PB 134r, 142r, 149v, 163r, 172v, 173v, 194v, 199r, 211v, 215r, 217v, 219r, 224v, 230r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 303; SR 1508, 1509; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 240.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

Namen en wapenen der Heeren Beêedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binne de stad s'Hertogenbosch

Reinerus
Daemssis
Joansz.
obiit 1536. 22 april
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 237-238

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 457

n: vermelding in een voetnoot