Walraven Dachverlies

? - 1526'27

Genealogie
Hermans

144. Walramus Dachverlies 1521

82
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 82
Schuttelaars

Walraven Dachverlies

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het geslacht Dachverlies' in: De Nederlandsche Leeuw 20 (1902) 130; SP 1285 529v, 1286 592v, 1300 411r; VAN MIERT, 'Pater Franciscus Dachverlies, de eerste Bossche Jezuiet en de opkomst van het Keulsche Driekronen-College' in: StudiŽn 66 (1906) 267; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 436; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 167.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Walraven Dachverlies, schepen van 's-Hertogenbosch 1521

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07311)
Zuylen

247. Walrami Dachvlies

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 457

n: vermelding in een voetnoot