Jan Jans Dachverlies
*

Goeswina Henricx van Varick
*

Walraven Dachverlies
*
† 1526'27
1. Elisabeth Gerits van Rijswijck
2. Maria de Vos van Steenwijk
Jan
Geerlac