Henrick Dachverlies

? - 's-Hertogenbosch 7 mei 1536

Biografie

Henrick (Hendrik Jan Jan) Dachverlies 1485-1536

Schepen, hoogschout, lid OLV Broederschap.

Noten
1.Brabantse Leeuw 1 (1952) 73
Bronnen
P. Cuypers-van Veldhoven, "Histoire des troubles religieux a Bois-le-Duc 1526-1566" in: Taxandria (1911) 96
Dr. Lucas G.C.M. Van Dijck, "Van vroomheid naar vriendschap" (2012)
Ch.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, "Noordbrabantsche schepenzegels" in: Taxandria (1900) 29-33
Genealogische Verzameling De Wit
Harry Satter, februari 2014
Genealogie
Schuttelaars

Henrick Dachverlies

Literatuur
AILB rekening 1527; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het geslacht Dachverlies' in: De Nederlandsche Leeuw 20 (1902) 130-131; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 55; PB 108v; VAN MIERT, 'Pater Franciscus Dachverlies, de eerste Bossche Jezuiet en de opkomst van het Keulsche Driekronen-College' in: Studiën 66 (1906) 266-267; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 436; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 167, 359.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

84v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik Dachverlies, schepen van 's-Hertogenbosch 1515

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01058)
Zuylen

238. Henrici Dachverlies

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 452

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 235-236

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 239, 269, 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 270n, 341n, 457

n: vermelding in een voetnoot