Abraham Daasdonk

27 oktober 1656 - 3 augustus 1738 (81)

Brouwer, Meijer en Schellekens

30. Abraham Daasdonk

15
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 15
Hermans

230. Abraham Daasdonck 1686

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Noordbrabantse studenten

1045. DAASDONCK (Dasdonck), Abrahamus

251
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 251
Zegelstempel

Zegelstempel van Abraham Daasdonck, schepen van 's-Hertogenbosch 1686

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07398)
Zuylen

461. Abraham Daasdonck

15
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 15
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 15

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 600

n: vermelding in een voetnoot