Jacobus Cuyten

Nuenen 2 juli 1799 - Haaren 24 oktober 1884 (85)

Functies

Jacobus Cuyten

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

 • Professor der Philisophie, 5 december 1820
 • Priester gewijd te Munster, 24 apil 1824
 • Professor aan 't Seminarie 1e Afd., 13 september 1824
 • Professor aan 't Seminarie 2e Afd. te Herlaar, 3 oktober 1825
 • President van 't Seminarie, 22 november 1837
 • Librorum Censor, 16 oktober 1853
 • Kanunnik Theologaal van het kath. kapittel van 's-Hertogenbosch, 8 december 1858
 • Proton. Apost. ad honores, 24 augustus 1860
 • Ridder in de Orde van den Nederlandse Leeuw, 6 september 1800
 • Examinator Synodalis, 2 mei 1867
 • Proost van het kathedr. kapittel, 16 januari 1870
 • Kommandeur der Eikenkroon, 24 april 1874
Genealogie