Laurentius Cuyper

? - ?

Bichelaer, van den

229. Cuyper, Laurentius - de Uden

Noten
1.GAH, Coll.LK2, stukken van canoniekrechtelijke en kerkelijke aard (vidimus d.d. 6 apr.1551 van akten van 24 apr.1547 en 3 mrt.1551); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 112, 113, II 272, 273, 274, 296; Bijsterveld, Laverend, I 344 nr.2786, vgl. II 529 nr.991; Vgl.: Boeren, "Uit de parochiegeschiedenis", 96 (Mr. Claes Willems Laureyssen die Cuyper, vice-cureit van Tilburg ca.1522).
2.APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.28; Bijlage II 134.7, 134.9, 229.1 t/m 229.11, 324.1, 406.5; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 83, II 263, 264, 265; Schutjes, Geschiedenis, IV 311, 366, 368; Bijsterveld, Laverend, II 659 nr.2666; RANB, GB, akte d.d. 1 sept.1532; APB, St.Jan II, katern met kwitanties d.d. 8 apr. - 24 juni 1536; Zie ook: Van Dijck, "Kluizenaressen", 6; Verwijzing naar een akte van heer Laurens: GAH, RVA 707, p.10 (regest 157) (27 mei 1504).
3.Bijlage II 345.11.2; GAH, Coll.LK2, stukken van canoniekrechtelijke en kerkelijke aard (vidimus d.d. 6 apr.1552 (n.s.) van akten van 24 apr.1547 en 3 mrt.1551); GAH, GB 523 (3 mrt.1551); SABNOV, OA Erp 1303 (12 juli 1548).
4.GAH, Coll.LK2, "stukken van canoniekrechtelijke en kerkelijke aard" (vidimus d.d. 6 apr.1552 (n.s.) van akten van 24 apr.1547 en 3 mrt.1551); GAH, GB 521 (31 juli 1551); AAP II, 's-Hertogenbosch (9 dec.1556) (= RANB, RSA 342).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)