Albertus Cuperinus

's-Hertogenbosch ± 1500 - 's-Hertogenbosch ± 1560

Encyclopedie van Noord-Brabant

Albertus Cuperinus

bron: dr. H. van Velthoven: Noord-Brabant een gewest in opkomst, 1949

299
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 299
Smits
660
Smits | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 660
Artikelen
1847

C.R. Hermans

Verzameling van kronyken, charters en oorkonden betrekkelijk de stad en Meijerij van 's Hertogenbosch
P. Stokvis ('s-Hertogenbosch 1847-1848)
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1968

P.Th.J. Kuyer

De ontwikkeling der stedelijke autonomie in de middeleeuwen
s.n. ('s-Hertogenbosch 1968)
 
1973

H. van Bavel

Nieuwe gegevens over de Bossche kroniekschrijver Albertus Cuperinus. Cisterciënzer van Mariëndonk te Elshout
Met gansen trou 2 (1973) 19-30
 
1977

G.C.M. van Dijck

Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650
Historische sectie Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1977) 6
 
1985

dr. H. v. Velthoven

Cuperinus, Albertus
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 299
 
2004

J.G.M. Sanders

De Bossche kroniekschrijvers Molius en Cuperinus: een paar apart
Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 96-128
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 200, 201

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 50, 50n

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 9, 10, 38, 44, 49, 54, 59

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 23, 39-40, 46

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 47, 48

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 10, 193

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 13, 119; Bijdragen: 476, 513, 541, 542

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 6, 7

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 13n, 15, 106, 185, 186, 195, 196

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 4, 5, 60n, 73, 131

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 14, 17-21, 25, 40, 42, 47

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 13, 17, 19, 21, 33, 34-39, 42, 44, 45, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 107

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 16n, 38, 92, 190n

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 80n, 344n

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 18

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 142

n: vermelding in een voetnoot