Isaac van Cronström

Avestadt (Zweden) 3 juli 1661 - Kasteel Nemerlaer 31 juli 1751 (90)

Militair gouverneur onder Staats gezag 1747-1751
Eysten

Isaac Kock, baron Cronström

654
655
Bronnen
Wagenaar, Vaderlandsche historie XX, 5, 64, 67, 109, 113-115
Van Wijn, Aanm. en Bijv. op
Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands XI, 247
Bosscha, Neêrlands Heldendendaden te Land II, 523, 573, 619-654; Bijl. 20
Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk VI, 208
C.C. Gjorwel, Levensbeschrijving van Cronström (1756)
Algemeen Nederlandsch familieblad 1883-84, no. 6, 7, 37, 84
Militaire Spectator (1840) 13.
P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 1 (1911) 654-656
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 104-105

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

n: vermelding in een voetnoot