Bartholomeus Crom

? - ?

Bichelaer, van den

228. Crom, Bartholomeus

Noten
1.GAH, RA 1226, fo.247r (22 dec.1455), RA 1231, fo.194r (9 mrt.1461), RA 1234, fo.181v (17 juni 1465), vgl. RA 1227, fo.455bis (16 aug.1457: dominus Bartholomeus die Cromme, presbiter, filius quondam Bartholomei verkoopt een erfcijns), fo.471v (13 okt.1456: Bartholomeus die Cromme, filius quondam Bartholomei belooft een geldsom); OLVB 52, band 2, fo.174r (1443/44); Lijten, "De oudst herkenbare revolutie", 62-64; Ligtmans, "Liber anniversariorum", 103-108; Van Rooij, Het oud-archief, II 78 nr.279, 237 nr.876; Meester Peter: AAB II, hs. Kievits, p.4; Schutjes, Geschiedenis, IV 236; Bijlage II 5.8, 10.2, 17.1, 36.1, 60.24, 157.7, 293.2 e.a.; GAH, RA 1220, fo.107v (18 mei 1450); Frenken, Documenten, 178, 181-182, 233, 239; Gller e.a., Repertorium Germanicum, VI 424-425 nr.4188; APB, St.Jan II, Obituarium, p.262 (6 sept.); Daniel: Bijlage II 14.33, 54.2, 54.3, 223.1, 289.1, 382.52; Vgl.: GAH, RA 1187, fo.243v (20 okt.1411); Meester Godert: Bijlage II 5.16.1, 5.16.2; GAH, IVR 409 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1474/75; Heer Huybrecht: Bijlage II 5.74, 173.22; GAH, RA 1262, fo.83r (27 okt.1492); Heer Arnt en meester Jan: Visschedijk, "De kapittelheren", 52 nr.49; Bijlage 87.1; Frenken, Documenten, 191, 258; Heer Henrick: Bijlage II 117.1; Frenken, Documenten, 216; Vgl.: Bijsterveld, Laverend, II 648 nr.2498.
2.Bijlage II 5.2, 5.13, 5.77, 5.86.3, 60.7.2, 241.1, 246.11; GAH, RA 1226, fo.247r (22 dec.1455), RA 1227, fo.71r (16 febr.1457), RA 1229, fo.307v (19 apr.1459), RA 1231, fo.194r (9 mrt.1461), RA 1234, fo.181v (17 juni 1465), RA 1239, fo.334r (28 juli 1470), RA 1249, fo.194r (6 mrt.1480), fo.335v (1 febr.1480), RA 1262, fo.311r (31 jan.1493), RA 1266, fo.147r (7 mrt.1498), RA 1311, fo.369r-v (19 mei 1530), RA 1801, fo.- (ca.1470); RANB, Coll.PG 1384 (regest suppl. 86a) (17 jan.1458); Wils, Matricule, II 27 nr.70; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 20-21, 150, 151, II 239, 267; Bijsterveld, Laverend, I 286 nr.2228, II 366 nr.3270; Schutjes, Geschiedenis, IV 205, 310; Lijten, "Oirschotse zoenaccoorden", 12 (1982) 103-108. Zie voor het begrip vicarius perpetuus hoofdstuk II, 9.2.2.
3.Bijlage II 173.42, 173.44, 173.45, 173.53, 173.55; Tabel 3.2, nrs.35 en 36; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II xxii; RANB, KDOV 20 (regest 116-118) (20-22 juni 1466); GAH, IVR 412 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1491/92; GAH, RA 1262, fo.83r (27 okt.1492), fo.311r (31 jan.1493), RA 1265, fo.557v (8 apr.1497); APB, St.Jan II, Obituarium, p.313.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)