Dirck van Creyelt

? - 1538

Genealogie
Schuttelaars

Dirck van Creyelt

Literatuur
PB 105r, 123r, 181r, 215r; SP 1219 202r, 1232 396v, 1235 80r, 1290 194v, 1294 198r, 1299 286v, 1308 485r; SR 1537; VAN ROOY, 'Bossche testamenten uit de 16e eeuw' in: Taxandria 33 (1926) 237-238.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 72, 208, 280, 281

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 457

n: vermelding in een voetnoot