Jacob Craen

± 1527 - 1585

Cöp

Jacob Craen

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 537: Schuttelaars, Heren van de Raad, 457; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 230.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Jacob Craen

Literatuur
DLO, Deucxième livre des procurateurs de la nation Germanique de l'ancienne université d'Orléans 1546-1567 (Leiden 1988) 84; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 312; SP 1383 557r, 1403 148v, 1405 91rv, 1414 415v, 1415 145rv, 1417 100r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 537.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 230

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 70n, 294n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 121, 121n, 122, 141, 219n, 221, 270n, 310, 310n, 318, 333, 441, 457

n: vermelding in een voetnoot