afb.

Clemens Crabeels

Leuven ± 1534 - 's-Hertogenbosch 1592

Bisdom

Clemens Crabeels

Herstelde de verhoudingen met het kapittel (1584-1592)

Het episcopaat van 1584-1592 kon door de tijdsomstandigheden niet zo spectaculair zijn. Crabeels, die de wapenspreuk had 'tempus faciendi Domine', tijd om te handelen, Heer, werd in zijn arbeid ernstig gehandicapt door de oorlogstoestand in de Meierij. Hij was voor zijn benoeming kapitteldeken van St. Baafs in Gent geweest. Tot zijn grootste verdiensten behoren, dat hij de verhouding tussen de bisschop en het kapittel van St. Jan, die na de oprichting van de bossche parochies in 1569 zeer slecht te noemen was, weer wist te verbeteren en dat hij afzag van de abdij Tongerlo, waarvan de incorporatie bij het bisdom sinds 1560 de grootste moeilijkheden had opgeleverd. Crabeels, die als eerste bisschop het huidige Jeroen Bosch Huis bewoonde, stierf plotseling op 22 oktober 1592. Zijn graf in de kathedraal is niet meer bekend.
bisdomdenbosch.nl
Encyclopedie van Noord-Brabant

Clemens Crabbeels

bron: J.A. Coppens: Nieuwe Beschijving Bisdom 's-Hertogenbosch, 1840

290
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 290
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

93
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Clemens Crabeels

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Artikelen
1734

N.N.

Clement Crabeels, III. Evêque.
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 17
 
1872

L.H.C. Schutjes

Clemens Crabeels
Bisschop van 's Bosch 1584-1592
Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 111-113
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1985

Redactie

Crabbeels, Clemens
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 290
 
1990

A.C.M. Koolen

De Bossche bisschoppen 1559-1649
In Buscoducis Bijdragen. SDU ('s-Gravenhage 1990) 533-539
 
1993

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

Zeven Bossche bisschoppen : Portretten in de Historisch-Topografische Atlas van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 4 (1993) 109-117
2001

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

Grafmonumenten van de bisschoppen van 's-Hertogenbosch
Bisdomblad ? (2001) ?
 
Boeken
1749

Joannes Franciscus Foppens

Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt en meyerye van 's Hertogenbosch
Gepubliceerd door Willem Boot | Leiden 1749
lees verder ...
 
Stadsrekeningen
1587 Kapittel 8.
De Bisschop van 's Hertogenbosch, Clemens Crabeels, koopt een huis aldaar, voor een Bisschoppelijk paleis.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1069
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 287, 291, 291n, 429

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 229

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 38

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 85

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 284, 287, 450

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 199, 269, 272, 273, 274, 275; Bijdragen: 532, 534, 535, 537

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 106, 107, 109, 110

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 15, 20, 45

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 70, 178, 178n, 281n, 284, 284n, 285

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 51

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 4, 172

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 55-61, 63, 64, 68, 325

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 111

-

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 5-6, 12

n: vermelding in een voetnoot