Johannes Cousmeker

? - ?

Bichelaer, van den

226. Cousmeker, Johannes - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1188, fo.408v (3 mei 1414), RA 1189, fo.144v (7 juni 1415), RA 1195, fo.145v (1424/25), RA 1196, fo.239r (1426/27), RA 1197, fo.9v (26 nov.1425), fo.25r (5 febr.1426), fo.181r (26 nov.1425), fo.187r (5 febr.1426), fo.194r (1425/26), RA 1199, fo.374r (1428/29), RA 1202, fo.204v, fo.353v (1431/32), RA 1204, fo.32v (1434), RA 1207, fo.235v (12 nov.1436), RA 1212, fo.208r (27 aug.1442), RA 1224, fo.289r (3 juli 1454), RA 1230, fo.22v (1459/60); Bijlage II 226.2, 226.8, vgl. 226.4, 226.10; Lijten, "Het middeleeuwse openbare notariaat", 66, 175; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.129; Al in 1383 werd een Gielys Kousmaker met zijn echtgenote buitenlid van de O.L.V.-broederschap, zie: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 154.
2.Bijlage II 5.5, 14.27, 104.2.2, 157.31, 226.1 t/m 226.11; Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 187 (vermoedelijk zag Mosmans de datering van een door Jan getranssumeerde akte (8 apr.1416) aan voor de datering van het transsumpt zelf (4 okt.1433), zie: Bijlage II 226.4); Tabel 3.2, nrs.15 en 16; GAH, RA 1224, fo.289r (3 juli 1454).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 161, 174, 324, 325, 411

n: vermelding in een voetnoot