afb.

Paulus Emanuel Antonius de la Court

Gemert 24 december 1760 - Baasterhoeve 3 april 1848 (87)

Duijvendak (1)

Mr. Paulus Emmanuel Antonius de la Court (1760-1848)

110
Noten
3.J.B.V.M.J. van de Mortel, De positie van den Landdrost in Noord-Brabant van 1870 tot 1810 (Nijmegen 1945), 174-177. Zie Mommers, a.w., 62, 358-359.
4.RANBr, Departementale Bestuur, F2 I, 1310, 74.
5.GADB, Nieuw Archief, Ingekomen stukken 10 mei 1810, ingekomen stukken 17 april 1813. Zie voor 1812 RANBr, Collectie Martini, no. 119. Voor 1830 GADB, Nieuw Archief, C 117, 2e stuk.
6.RANBr, Van de Mortel-de la Court, no. 825. Het huis aan de Hinthamerstraat was in 1807 gekocht van de familie van zijn vrouw. De Baasterhoeve erfde zij van haar vader J.B. van Bommel. Van Sasse van Ysselt, Voorname Huizen, II, 149 en III, 246.
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 110-111
Duijvendak (2)

Mr. Paulus Emmanuel Antonius de la Court

305
306
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 305-306
Functies

Paulus Emanuel Antonius de la Court

Functies / onderscheiding(en)

  • 1815. Lid Commissie van Weldadigheid te 's-Hertogenbosch
Genealogie
Mommers

Court, mr Paulus Emanuel Antonius de la

R.K.

358
359
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 358-359
Van Kempen

Mr. P.E.A. de la Court

363
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 363
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

5v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 28
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 33, 34, 45-47, 49, 58, 70, 83, 181

A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars, Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1800-1885 (1987) 4, 6, 19, 26, 30, 31, 52, 54, 59, 69, 78, 85, 87, 88, 126, 130

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 227

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 103, 117, 125, 127, 132, 180, 209, 224-225, 227, 233, 258, 276, 278-280, 283, 287, 294, 316-317, 321-323; Bijlage 15, 39-40, 42, 44, 46, 93-97, 99-100, 102, 108-109, 116, 118, 123, 126, 132, 134, 143-144, 160, 179, 186, 189, 191, 211, 214, 217, 220-221

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 299, 305-306

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 40, 162, 173, 219

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 205

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 12, 39, 46, 65, 94, 128, 174-175, 196, 253, 265-266, 302, 349, 353, 363, 368-369

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 358-359

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 256, 257

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 246

J.M.M. van der Vaart, Sterrebos, het Groot Heyvelt op Oud Herlaer (2017) 67

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 28, 34

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXII

n: vermelding in een voetnoot