afb. Eduard Renoz

Leopoldus Josephus Antonius Arnoldus de la Court

's-Hertogenbosch 14 april 1795 - 's-Hertogenbosch 28 december 1865 (70)

Archief
Duijvendak (1)

Jhr. Mr. Leopoldus Josephus Antonius de la Court (1795-1865)

111
Noten
7.Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfracties, 265-266.
8.RANBr, Van de Mortel-De la Court, no. 838 en no. 1320-1323.
9.RANBr, idem, no. 829/831.
10.Almanak voor de Provincie Noord-Brabant, 1835; KUB, Collectie Brabantica, Reglement voor de sociŽteit De Zwarte Arend 1833.
11.RANBr, Van de Mortel-De la Court, no 903, Testament Jhr. J.W. Half-Wassenaer en no. 904: memorie van aangifte.
12.RANBr, Provinciaal Bestuur, 4265 (1844); GAH, Administratief, 34 (1848).
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 111
Duijvendak (2)

Jhr. Mr. Leopoldus Josephus Antonius Arnoldus de la Court

306
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 306
Encyclopedie van Noord-Brabant

Leopold de la Court

Met Gansen Trou

289
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 289
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

9v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 33
Afbeeldingen
  • 1828
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw XII (1894) 63

Nederland's Adelsboek (1924) 355; (1926) 361-362; (1941) 152-153; (1942) 284

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 141-143

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 281

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 227-228

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 195, 201-202, 240, 322, 345, 392, 398, 441, 444 (afb. 6.17), 445; Bijlage 15, 94-95, 97, 99-100, 108, 118, 123, 126, 132, 134, 139, 149, 158, 168, 191, 207, 211, 217, 220-221, 227-228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 111, 112, 114, 306, 314, t7.1

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 205

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 33, 81

n: vermelding in een voetnoot