Josephus Petrus Joannes Antonius de la Court

's-Hertogenbosch 28 februari 1800 - Luik 3 oktober 1842 (42)

Duijvendak

Jhr. Mr. Josephus Petrus Joannes de la Court

306
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 306
Functies

Jhr. mr. Josephus Petrus Johannes Antonius de la Court

52
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 52
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 34
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 52

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 230, 351, 441; Bijlage 15, 132, 134, 141, 211, 217, 220-221

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 306

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 295

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 34

n: vermelding in een voetnoot