afb. 2014

Familie De la Court

Bijleveld (1925)

De la Court

46
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 46-47
Bijleveld (1949)

De la Court

46
47
Nederland's Adelsboek (1949) 46-47
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 77, 148

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 227-228

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 154, 184, 192, 201, 207-209, 227, 229, 240, 307, 315, 331-332, 346, 372, 391-393; Bijlage 71-72, 160, 186, 223, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 305-306

Jacq. J.M. Heeren, 'Enkele familie-aantekeningen door Peter Adriaan de la Court' in: Taxandria (1928) 161-167

Nederland's Adelsboek (1924) 355-357; (1928) 361-364; (1932) 336-338; (1936) 376-377; (1941) 151-155; (1954) 526-528; (1960) 466-468; (1964) 491-493; (1973) 485; (1982) 104-105

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 46-47; II (1930) 48

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 132, 143

n: vermelding in een voetnoot