Jacobus Coster

's-Hertogenbosch 1604 - Maaseik 5 september 1678

Kloosternaam: Hyacinthus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Maria Bruchol. Gedoopt in Sint-Jan op 28 maart 1604. Inkleding te Leuven op 27 april 1627. Ontvangt mindere orden te Brussel op 21 september 1629; priester gewijd te Mechelen op 15 april 1631. Jurisdictie te Hent (1642, 1657). Gardiaan te Aalst in 1649-1651, woont te Maaseik in 1651-1653 en 1675-1678; stationarius te Bree in 1651-1653; discreet in Antwerpen in 1655. Vraagt als gardiaan te Aalst aan de provinciaal of de pauselijke teksten i.v.m. het Jansenisme moeten nageleefd worden (3 april 1651). Sterft te Maaseik op 5 september 1678.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 33, 274; 6 (1951), blz. 129, 349; 7 (1952), blz. 363, nr. 2541..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 33, 274; VI (1951) 129, 349; VII (1952) 363

n: vermelding in een voetnoot