afb.

Adolf van Cortenbach

1540 - 3 augustus 1594

Adolf van Cortenbach. Heer van Helmond burggraaf van ter vueren en Duysburg etc: zoon van Joost van Cortenbach en van Catharina van Halewijn. Hij was Heer van Helmond van 1577 - 1594. Bij commissie van de Hertog van Parma van 5 september 1581 werd hij gouverneur van de stad s'Hertogenbosch en bleef dit tot aan zijn dood op 4 augustus 1594
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)
Cp

Adolf van Cortenbach

Noten
1.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 222; Heeren, Heren van Helmond, 161-206; Ad Otten, GH-2012-01 Heren van Helmond, gelieerd aan Duitse Orde, Heemkundekring de Kommanderij Gemert.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

92v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van de familie Cortenbach

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 00955)
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 318

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 431

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 222-223

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 222

A. Frenken, 'Het verzoekschrift van Adolf van Cortenbach, heer van helmond en gouverneur van 's-Hertogenbosch, aan den hertog van Parma' in: Taxandria (1928) 68-70

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 82, 83, 126

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 242

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 171

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 229, 230n, 241

n: vermelding in een voetnoot