Petrus de Cort

's-Hertogenbosch 1601 - Dendermonde 14 juli 1669

Kloosternaam: Matthias van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Petrus en Genoveva Templans. Gedoopt in Sint-Jan op 15 februari 1601; Peter is deken Coeverinx. Inkleding te Antwerpen op 27 maart 1620. Ontvangt de mindere orden te Brussel op 31 maart 1623 en wordt er tot subdiaken gewijd op 1 april 1633. Diaken- en priesterwijdint te Antwerpen resp. op 15 maart en 20 december 1625. Woont in 's-Hertogenbosch en in 1626 waar hij tot 1629 koster is; discreet in Geldern (1640), Veurne (1645), Bailleul (1649), Maaseik (1657-1658) en 1661-1663). Gardiaan te Menen (1642-1644), Geldern (1649-1652), Bailleul (1652-1655) en te Dendermonde (1658-1661). Jurisdictie in de bisdommen Gent (1640) en Brugge (1645). Ontving in 1650 als gardiaan van Geldern het O.L. Vrouw-beeldje dat nu in Velp in de kerk staat. Sterft als predikant te Dendermonde op 14 juli 1669.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 237, 303, 317, 363, 383, 409, 411 en 430; 6 (1951), blz. 318, 320, 343; 7 (1952), blz. 479, nr. 3423; 9 (1955), blz. 508, 538, 716; Gerlachus, Onze Lieve Vrouw van Velp, in Franciscaansch leven, 18 (1935), blz. 98-103, 180-186 en 322-327.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik 5 (1950) 237, 303, 317, 363, 383, 409, 411, 430; 6 (1951) 318, 320, 343; 7 (1952) 479; 9 (1955) 508, 538, 716

n: vermelding in een voetnoot