Peter de Cort

1514'16 - 22 juli 1593

C÷p

Peter Peterzn de Cort

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 456; Van Dijck, persoonlijke mededeling 9 maart 2012.
2.OSA 2697, f 431v en 432v.
Wim C÷p, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Peter de Cort

Literatuur
MUL, Matricule de l'universitÚ de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 117; SASSEN / VERREYT, 'Genealogie van het geslacht van Horenbeeck' in: Taxandria 6 (1899) 137; SP 1394 521v, 1404 160v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 220

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 86

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 262, 362, 362n, 311, 363n, 456

n: vermelding in een voetnoot