afb. Jac. van Dijck, 1862

Johannes Henricus Corstens

Gemert 29 november 1796 - Sint Oedenrode 13 oktober 1871 (74)

Genealogie
Vogel

Johannes Henricus Corstens

Gemert 29 november 1796 - Sint Oedenrode 13 oktober 1871

Noten
1.Erfgoed ís-Hertogenbosch, Sint-Cathrienarchief inv. nr. 143, p. 168
Ton Vogel, Vijf eeuwen Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch (2023) 361
Literatuur en bronnenpublicaties

Francien van den Heuvel (red.), Vijf eeuwen Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch (2023) 371

Ton Vogel, Vijf eeuwen Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch (2023) 361

n: vermelding in een voetnoot