Anthony de la Coquelle

Militair gouverneur onder Spaans gezag 1594-1596
Cp

Anthony de la Coquelle

Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 318

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 440

n: vermelding in een voetnoot