Dirk Symonss. Coplaer

Ten Cate

Dirk Symonss. Coplaer

Geadmitteerd op 30 april 1626 door het Hof van Holland te 's-Gravenhage

N.B. Deze notaris resideerde 1626 te Heusden en 1626-1642 te Dordrecht.
Zie Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1925, I, blz. 443-444, Inv. nrs. 70-79.
2779 Minuutakten. 1626.
N.B. Ingeschreven in een doel, dat in Dordrecht werd voortgezet tot 1629. Zie Archieven van te Dordrecht geresideerd hebbende notarissen (Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1925, I, blz. 441-494), Inv. no. 70. Een modern afschrift van de klapper berust op het Rijksarchief in Noord-Brabant als handschrift no. 113.
De notariŽle archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 173