afb. A.F.A.M. Wetzer, 11 december 2014

Wim Cp

Ottersum 1943

Wim Cp deed onderzoek naar de politieke en economische elite in s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629, waarop hij op 11 december promoveert. Centraal staat de machtige familie Van Broechoven. De promovendus belicht de herkomst van de familie en de bestuurlijke structuur van het hertogdom Brabant inclusief de positie van s-Hertogenbosch daarin en analyseert vervolgens de onderscheiden machtsgroepen binnen het Bossche stadhuis en de stedelijke economie. De studie is een combinatie van een familiegeschiedenis, het beschrijven en meten van macht en een reconstructie van de alledaagse werkelijkheid van besluitvorming. Bijzonder is dat Cp voor de tweede keer promoveert na precies 40 jaar.
Wim Cp (woonachtig te Uden) studeerde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij ook promoveerde, destijds tot doctor in de landbouwwetenschappen op het proefschrift 'Protein and fat deposition in pigs in relation to bodyweight gain and feeding level'.
Artikelen
2014

Twee broers in het hart van de Bossche macht

De Van Broechovens in het hart van de Bossche macht. Wim Cp (71) promoveerde op dit onderwerp.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad woensdag 24 december 2014 | 30
 
2014

Domien van der Meijden

Schepenen vergaderden zeventien keer over bouw van Kruithuis
Brabants Dagblad woensdag 24 december 2014 | 31
 
2017

Wim Cp

Het proces en de vrijlating van Michael Ophovius : De aanslag op Heusden in 1623 nogmaals tegen het licht gehouden
Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 112-143
 
Boeken
2014

Het spel van de macht

De familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in 's-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629
Uitgeverij Verloren | Hilversum 2014 | ISBN 90-8704-464-0
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 76n

n: vermelding in een voetnoot