afb. Atelier André Schreurs, 1928

Antoine Gérard Marie Cooymans

's-Hertogenbosch 24 juni 1900 - 's-Hertogenbosch 26 februari 1988 (87)

Archief
Genealogie
Kuppeveld

Antoine Gérard Marie (Ton) Cooymans

Noten
1.Na haar overlijden in 1943 is Antoine in 1949 hertrouwd met Carolina Theadora Maria Enneking.
Frans van Kuppeveld, Cooijmans drankfabriek (2013)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 281, 302

Harry Soors en Cees Steenbekkers, 'Bossche advocaat, bitter en likeur' in: KringNieuws 3 (2005) 24-26

n: vermelding in een voetnoot