afb. Antonius Godefridus Schull, 1857

mr. Petrus Franciscus van Cooth

Ravenstein 19 januari 1819 - 's-Hertogenbosch 7 juni 1901

Duijvendak

Mr. Petrus Franciscus van Cooth

304
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 304-305
Genealogie
Artikelen
1990

Maarten Duijvendak

Het testament van Mr. Van Cooth
Rooms, rijk of regentesk (1990) 163-167
 
Boeken
1897

P.F. van Cooth

Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth, ten behoeve van het Onderwijs in Noord-Brabantsche en Geldersche gemeenten
Lutkie & Cranenburg, 's-Bosch
 
Afbeeldingen
  • 7 juni 1901
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 281

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 72, 101, 151, 163-166, 169, 304-305, 355, t7.8, t8.5

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 94; II. 345, 346

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 447

Kees van den Oord, Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1848-1918 (1998) 22

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 10, 70, 99, 100

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 459

n: vermelding in een voetnoot