Paulus Colonius (zoon van Paulus)

Leerdam - 's-Hertogenbosch 12 mei 1684

Functies

Paulus Colonius

Functies / onderscheiding(en)

  • 1648. Predikant Leerdam
  • 1656. Predikant Harderwijk 1656 tot 1657 (hoogleraar Harderwijk 1657 tot 1664), 26 september 1656
  • 1664. Predikant Deventer
  • 1675. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar)
Lieburg

Paulus Colonius

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1675-1684
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

14. Paulus Colonius

Leerdam - 's-Hertogenbosch 12 mei 1684
231
232
233
Literatuur
BOUWMAN, Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren 1-2 (Utrecht 1844-1847) I 203-206, 328, II 611, 653; BWPG II 178-180; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 135-137; GLASIUS, Godgeleerd Nederland, biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden ('s-Hertogenbosch 1851-1856) I 301-302; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 18-19; HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798 ('s-Hertogenbosch 1899) 307; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) IV 447; SEPP, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16de en 17de eeuw (Leiden 1873-1874) II 80, 326; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 56-58.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 231-234
Artikelen
1969 Paulus Colonius
Leerdam - 's-Hertogenbosch 12 mei 1684
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 231
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.103

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 231-234, 236

n: vermelding in een voetnoot