Gerit Colen

's-Hertogenbosch ± 1469 - Helmond 6 oktober 1531

Biografie

Gerard (Gherit de oude) Colen

Schepen, Lid OLV Broederschap
Bronnen
A. Schuttelaars, "Heren van de Raad" (Nijmegen University Press 1998)
Beelaerts van Blokland, "Het geslacht van den Bosschen stadssecretaris Gerrit Colen" in: Taxandria (1938) 52-57
Dr. Lucas G.C.M. Van Dijck, "Van vroomheid naar vriendschap" (Zutphen 2012)
L.F.W. Adriaenssen, "De erfgenamen van heer Ghijsel Back" in: Taxandria (1992)
Harry Satter, april 2014
Genealogie
Schuttelaars

Gerit Colen

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 240; ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch' in: De Brabantse Leeuw 34 (1985) 137; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het geslacht van den Bosschen stadssecretaris Gerrit Colen' in: Taxandria 45 (1938) 55; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 112; HEEREN, 'Het recht van de gruit der heren van Helmond' in: 44 (1937) 249; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 47; PB 124v, 125r, 274v-275r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 559; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 533; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 26.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

82v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerard Colen, schepen van 's-Hertogenbosch 1507

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07301)
Zuylen

226. Gerardi Colen

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 211-212

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 213

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 42, 43n, 275, 279, 316n, 317, 318, 361, 456

n: vermelding in een voetnoot