Gerit Colen

1524'27 - 30 oktober of 1 november 1578

Biografie

Gerit (Gerard) Colen (jr)

Schepen, Stadssecretaris en Zwanenbroeder OLV Broederschap
Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad (Nijmegen 1998) 361
Bronnen
A. Schuttelaars, Heren van de Raad (Nijmegen 1998)
Dr. Lucas G.C.M., Van vroomheid naar vriendschap (Zutphen 2012)
A.G.J. Mosmans, 'De Bossche stadssecretaris Gerrit Gerrits Colen en zijne afstammelingen in de vrouwelijke lijn' in: Taxandria (1937) 5-7
Beelaerts van Blokland, 'Het geslacht van den Bosschen stadssecretaris Gerrit Colen' in: Taxandria (1938) 52-57
Harry Satter, april 2014
Genealogie
Schuttelaars

Gerit Colen

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 242, 247-248; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 56; MOSMANS, 'De Bossche stadssecretaris Gerrit Gerrits Colen en zijne afstammelingen in de vrouwelijke lijn' in: Taxandria 44 (1937) 5-7; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 304; PB 274v-275r; SP 1378 321r, 1394 365v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 266; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 130; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Oirschotse tak der familie Beelaerts' in: Taxandria 9 (1902) 62.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.v.B., 'Het geslacht van den Bosschen stadssecretaris Gerrit Colen' in: Taxandria (1938) 52-56

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 213

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13, 13n, 23, 27, 32, 33, 40, 59, 79, 92, 103, 130n

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 66, 66n

Alph. G.J. Mosmans, 'De Bossche stads-secretaris Gerrit Gerrits Colen en zijne afstammelingen in de vrouwelijke lijn' in: Taxandria (1937) 5-7

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 168, 189n, 197, 311, 361, 362, 396, 456

n: vermelding in een voetnoot