Jan Colen alias De Helt / Heelt

? - ?

Genealogie
Schuttelaars

Jan Colen alias De Helt / Heelt

Literatuur
PB 403v; SP 1317 185r, 1326 317r, 1340 51v, 1355 258r, 1387 60v, 1392 215r; SR 1556.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 256, 456

n: vermelding in een voetnoot