afb.

Familie Colen

Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 211-215

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 75, 82

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 54, 92

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 156, 160, 213, 226, 226n, 229, 252

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 51

n: vermelding in een voetnoot