Cornelius Coggen

? - ?

Bichelaer, van den

220. Coggen, Cornelius

Noten
1.Cornelius Coggen RANB, KO 76 (23-29 juni 1529); GAH, Amb.gilden 95 (regest 108) (11 apr.1536); AAP I, Olmen (in dorso: 12 juni 1536), II ’s-Hertogenbosch (4 en 22 apr.1543) (= RANB, RSA 342); APB, St.Jan I, charter d.d. 16 mrt.1538; ABH, MA 169 (20 juli 1538); ABH, ZZ 309 (12 nov.1538), 340 (20 okt.1534); OLVB 46/47 (8 juli en 13 okt.1539); GAH, Sassen 788 (14 nov.1539), 789 (22 nov.1539); RANB, Coll.CV 1410 (3 jan.1544 n.s.); Vgl.: Bijlage II 225.12 (dominus Cornelius Cobben, 1522); Anthonius Coggen Frenken, Memoriaal, 264-265; Tabel 3.2, nr.54; AAT I, 2578 (23 sept.1506); Matheus Coggen AAT II, 125, fo.109r-v (31 dec.1545 n.s.); GATO, Schaetzen, ch.74 (27 sept.1557); Zie verder: Schillings, Matricule, IV 312 nr.409.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)